Budżet Obywatelski Miasta Kędzierzyn-Koźle
1.716.684 PLN
Szczegółowy podział kwoty

Kwoty na zadania osiedlowe

Azoty
59.793 PLN
Blachownia
63.361 PLN
Cisowa
107.417 PLN
Kłodnica
122.063 PLN
Kuźniczka
79.431 PLN
Lenartowice
71.784 PLN
Miejsce Kłodnickie
53.704 PLN
Piastów
149.830 PLN
Pogorzelec
253.381 PLN
Południe
58.708 PLN
Przyjaźni
54.495 PLN
Rogi
68.088 PLN
Sławięcice
45.702 PLN
Stare Miasto
111.538 PLN
Śródmieście
270.980 PLN
Zachód
146.409 PLN

W jaki sposób można oddać głos?

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Każdy mieszkaniec osiedla  może zagłosować w terminie i w sposób określony przez Prezydenta Miasta w ogłoszeniu, w formie:

1) pisemnej -  w siedzibach Rad Osiedli;

2) elektronicznej - (bez obowiązku rejestracji) z zastosowaniem elektronicznego formularza głosowania.


Wyciąg z Uchwały Nr II/18/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3533).


"§ 8. 1. Pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Osiedla zgłoszenia projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego zostają poddane konsultacjom z mieszkańcami Osiedla.

2. Konsultacje projektów zadań zgłoszonych do Budżetu  Obywatelskiego przeprowadza się w okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia na stronie podmiotowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia, o którym mowa w § 3, w drodze głosowania, w terminach i w sposób określony przez Prezydenta Miasta w tym ogłoszeniu w formie:

1) pisemnej, z zastosowaniem karty do głosowania, sporządzonej zgodnie z wzorcem nr 2 załączonym do niniejszego załącznika - w siedzibach Rad Osiedli;

2) elektronicznej – z zastosowaniem elektronicznego formularza głosowania w ramach konsultacji, o strukturze określonej we wzorcu nr 3 załączonym do niniejszego załącznika, umożliwiającego przesłanie właściwej Radzie Osiedla za pośrednictwem sieci Internet głosu oddanego przez mieszkańca Osiedla.

3. Oddanie głosu w trybie określonym w ust. 2 pkt 1 następuje poprzez wskazanie przez mieszkańca Osiedla nazwy wybranego projektu zadania na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią Zarządu Osiedla, wydanej mieszkańcowi Osiedla po uprzednim:

1) okazaniu przez niego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości;

2) złożeniu przez niego, potwierdzonego własnoręcznym podpisem w wykazie mieszkańców biorących udział w głosowaniu, pisemnego oświadczenia o jego miejscu zamieszkania, obejmującego imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania na terenie Osiedla;

3) potwierdzeniu zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

4. Oddanie głosu w trybie określonym w ust. 2 pkt 2 następuje poprzez złożenie przez mieszkańca Osiedla właściwej Radzie Osiedla za pośrednictwem sieci Internet przy pomocy elektronicznego formularza głosowania oświadczenia, zawierającego:

1) dane określające tożsamość głosującego w postaci imienia, nazwiska i daty urodzenia;

2) wskazanie miejsca zamieszkania głosującego;

3) potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego;

4) wskazanie nazwy wybranego projektu zadania."

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij