Budżet Obywatelski Miasta Kędzierzyn-Koźle
1.720.991 PLN
Szczegółowy podział kwoty

Kwoty na zadania osiedlowe

Azoty
67.520 PLN
Blachownia
92.753 PLN
Cisowa
81.565 PLN
Kłodnica
123.194 PLN
Kuźniczka
65.174 PLN
Lenartowice
104.121 PLN
Miejsce Kłodnickie
22.325 PLN
Piastów - Powstańców Śląskich
195.823 PLN
Pogorzelec
251.742 PLN
Południe
58.850 PLN
Przyjaźni
45.947 PLN
Rogi
68.556 PLN
Sławięcice
94.354 PLN
Stare Miasto
111.886 PLN
Śródmieście
192.535 PLN
Zachód
144.646 PLN

W jaki sposób można oddać głos?

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Każdy mieszkaniec osiedla  może zagłosować w terminie i w sposób określony przez Prezydenta Miasta w ogłoszeniu, w formie:

1) pisemnej - w wyznaczonych budynkach Urzędu Miasta lub gminnych jednostek organizacyjnych oraz w siedzibach Rad Osiedli;

2) elektronicznej - (bez obowiązku rejestracji) z zastosowaniem elektronicznego formularza głosowania.

 Wyciąg z Uchwały Nr II/18/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3533).


"§ 8. 1. Pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Osiedla zgłoszenia projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego zostają poddane konsultacjom z mieszkańcami Osiedla.

2. Konsultacje projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego przeprowadza się w okresie 4 miesięcy od daty zamieszczenia na stronie podmiotowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia, o którym mowa w § 3, w drodze głosowania, w terminach i w sposób określony przez Prezydenta Miasta w tym ogłoszeniu, w formie:

1) pisemnej – z zastosowaniem druku formularza głosowania, sporządzonego zgodnie z wzorcem nr 2 załączonym do niniejszego załącznika, podpisanego własnoręcznym podpisem, składanego w zamkniętych i zaplombowanych urnach udostępnionych mieszkańcom w położonych na terenie poszczególnych Osiedli:

a) wyznaczonych budynkach Urzędu Miasta lub gminnych jednostek organizacyjnych – w godzinach ich dostępności dla interesantów,

b) siedzibach Zarządów i Rad Osiedli – w godzinach wyznaczonych dyżurów członków tych organów;

2) elektronicznej – z zastosowaniem elektronicznego formularza głosowania w ramach konsultacji, o strukturze określonej we wzorcu nr 3 załączonym do niniejszego załącznika, umożliwiającego przesłanie właściwej Radzie Osiedla za pośrednictwem sieci Internet głosu oddanego przez mieszkańca Osiedla.

3. Oddanie głosu w trybie określonym w ust. 2 pkt 1 następuje poprzez złożenie przez mieszkańca Osiedla do urny na druku formularza głosowania oświadczenia, zawierającego:

1) dane określające tożsamość głosującego w postaci imienia, nazwiska i daty urodzenia;

2) wskazanie miejsca zamieszkania głosującego;

3) potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego;

4) wskazanie nazwy wybranego projektu zadania.

4. Oddanie głosu w trybie określonym w ust. 2 pkt 2 następuje poprzez złożenie przez mieszkańca Osiedla właściwej Radzie Osiedla za pośrednictwem sieci Internet przy pomocy elektronicznego formularza głosowania oświadczenia, zawierającego:

1) dane określające tożsamość głosującego w postaci imienia, nazwiska i daty urodzenia;

2) wskazanie miejsca zamieszkania głosującego;

3) potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego;

4) wskazanie nazwy wybranego projektu zadania."

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.