Budżet Obywatelski Miasta Kędzierzyn-Koźle
1.915.592 PLN
Szczegółowy podział kwoty

Kwoty na zadania osiedlowe

Azoty
78.763 PLN
Blachownia
95.760 PLN
Cisowa
92.953 PLN
Kłodnica
122.269 PLN
Kuźniczka
65.190 PLN
Lenartowice
44.116 PLN
Miejsce Kłodnickie
51.575 PLN
Piastów*
199.363 PLN
Pogorzelec
349.263 PLN
Południe
58.712 PLN
Przyjaźni
59.923 PLN
Rogi**
68.351 PLN
Sławięcice
101.667 PLN
Stare Miasto
111.098 PLN
Śródmieście
270.174 PLN
Zachód
146.415 PLN

* „Środki przypadające Osiedlu Piastów w Budżecie Obywatelskim w 2020 r. w kwocie 199 363, 29 zł. w uzgodnieniu z Radą Osiedla Piastów, w ramach budżetu miasta w 2019 r. i 2020 r., przeznaczono na realizację wybranego w Budżecie Obywatelskim w 2019 r. zadania pn. „Dokończenie rozpoczętej w 2018 roku modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Augustyna Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestawy: zadaszona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. ETAP II.”.
Z powyższych względów w Osiedlu Piastów nie przewiduje się w 2020 r. zgłaszania projektów i przeprowadzenia głosowania.

** „Środki przypadające w Osiedlu Rogi w Budżecie Obywatelskim w 2020 r. w kwocie 68 351 zł, w uzgodnieniu z Radą Osiedla Rogi, przeznaczono w ramach budżetu miasta w 2020 r. na realizację wybranego w Budżecie Obywatelskim w 2019 r. zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Koźle Rogi”.
Z powyższych względów w Osiedlu Rogi nie przewiduje się w 2020 r. zgłaszania projektów i przeprowadzenia głosowania.

Wyszukiwarka zadań

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Budowa chodnika wzdłuż ul. Aleksandra Fredry 53

Lokalizacja Ulica Aleksandra Fredry - odcinek od ulicy jesiennej do przystanku autobusowego na końcu Cisowej w kierunku osiedla Miejsca Kłodnickiego.

Opis zadania Budowa chodnika wzdłuż ulicy Aleksandra Fredry - odcinek od ulicy jesiennej do przystanku autobusowego na końcu Cisowej w kierunku osiedla Miejsca Kłodnickiego. Strona (wariant) do wyboru przez Radę osiedla w zależności od możliwości realizacyjnych. Proponuję budowę odcinka chodnika, jako potencjalnie jednego z wielu, które mogłyby powstać z budżetu obywatelskiego, zaczynając od głównych ulic, a kończąc na uliczkach wewnątrz osiedla na których to uliczkach chodnika nie doczekamy się jeżeli nie weźmiemy sprawy w swoje ręce :)

Szacunkowa wartość realizacji zadania 92.953 PLN

Osiedle Cisowa

Status Opinia pozytywna

Data dodania

„1000 LAT ŻEGLUGI NA ODRZE” 54

Lokalizacja Kędzierzyn- Koźle ul. Ksawerego Dunikowskiego nr działki 2476/3

Opis zadania Nasze miasto a szczególnie dzielnice: Koźle, Koźle Port i Rogi oraz Kłodnica od wieków silnie związane były z opływającą je rzeką Odrą. Dzięki Odrze nasze miasto miało połączenie z innymi miastami leżącymi wzdłuż jej brzegów, z Bałtykiem a wręcz z całą Europą. Dziś Kędzierzyn – Koźle znów zwraca się ku swojej rzece i zaczyna doceniać jej walory (odbudowa przystani, spływy kajakowe, Morsy, Pływadła, Wianki). Naszym pomysłem jest zatem umieszczenie na Wyspie, przy ul. K. Dunikowskiego na znajdującym się tam między mostami dużym skwerze makiety statku naturalnej wielkości lub odremontowanego wraku statku/barki symbolizującego historię Odry a także wysiłek ludzi korzystających z jej dobrodziejstw. Znajdującą się na skwerze roślinność można wykorzystać tworząc imitację fal i wody a także dosadzić nową. Sam skwer aż prosi się o nadanie mu imienia. Wydaje nam się, że można zorganizować konkurs pod tym hasłem. My, jako stowarzyszenie zgłaszamy pierwszego kandydata tj. Pana Krzysztofa Baranowskiego, bardzo znanego żeglarza pochodzącego z naszego miasta. Dodatkowo Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej obchodzi w tym roku 70- lecie swojego istnienia co jest kolejnym przyczynkiem aby nasz pomysł zrealizować. Stocznia Damen także deklaruje swoją pomoc co do technicznej strony wykonania projektu. Skwer na Wyspie jest miejscem o dużym natężeniu ruchu tak więc umieszczenie tego typu oryginalnej dekoracji upiększyłoby nasze miasto i przyczyniłoby się do jego promocji. Dzięki informacjom o imprezach, organizowanych na Wyspie, które można umieszczać na makiecie statku dowiadywałoby się o nich więcej naszych mieszkańców a także przejezdnych, potencjalnych turystów. Sam statek miałby również duży walor edukacyjny.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 111.098 PLN

Osiedle Stare Miasto

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Mała retencja na os. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu - dokumentacja. 55

Lokalizacja Kędzierzyn-Koźle, Park Orderu Uśmiechu - Działki nr: 3408, 3409/2, 3428.

Opis zadania Wychodząc naprzeciw zwalczaniu skutków zmian klimatu a także suszy hydrologicznej jakiej doświadcza również nasz region i miasto, proponuje się wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej realizację zadania związanego z mikroretencją, polegającą na wybudowaniu w Parku Orderu Uśmiechu zbiornika lub zbiorników wodnych spełniających rolę retencyjną dla wody opadowej zbieranej z dachów budynków w ciągu Alei Jana Pawła II. Mała retencja polega na gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach, zarówno naturalnych, jak i sztucznych, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju środowiska naturalnego.Dzięki tym zbiornikom będzie można osiągnąć wielorakie korzyści jak np. schłodzenie klimatu w Śródmieściu, zatrzymanie wody deszczowej przed spuszczeniem do rzeki Kłodnica, nawodnienie terenu Parku Orderu Uśmiechu, przyczyniając się do polepszenia warunków siedliskowych roślin w parku. Obecnie w wyniku suszy coraz więcej drzew zamiera. Dodatkowo uzyskamy podwyższenie walorów krajobrazowych i biologicznych terenu przez zwiększenie różnorodności biologicznej.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 150.000 PLN

Osiedle Śródmieście

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I 56

Wybrany do realizacji

Lokalizacja Park w Sławięcicach (pomiędzy alejkami z kościoła i szkoły w stronę mostku na rzece Młynówce.

Opis zadania I etap zbierania środków potrzebnych do zaprojektowania i wybudowania w drugiej/gminnej części parku placu fitness, siłowni i street workout. Zadanie polegać ma na wykonaniu projektu, odpowiednim zagospodarowaniu/utwardzeniu terenu oraz postawieniu na tym terenie plenerowych urządzeń fitness, siłowni oraz street workout. Do tego na terenie powinien znajdować się monitoring, oświetlenie oraz urządzenia małej architektury (ławki,stoły,kosze na śmieci). Zakres prac w razie ewentualnej wygranej tego projektu powinien być ustalany z Radą Osiedla Sławięcice.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 101.667 PLN

Osiedle Sławięcice

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Budowa boiska treningowego przy Stadionie Sportowym w Cisowej (za boiskiem w Cisowej, teren który należy do miasta) Etap II 57

Lokalizacja Kędzierzyn Koźle, 47-230, Ul. Jana Brzechwy 76

Opis zadania W poprzedniej edycji udało nam się wybrać to zadanie do realizacji, za co dziękujemy wszystkich głosującym. Pragniemy poinformować, iż pieniądze te zostały przeznaczone na projekt, który jest już gotowy, obejmuje on budowę orlika ze sztuczną nawierzchnią oraz oświetleniem, pełnym ogrodzeniem oraz miejscem na sprzęt sportowy, dodatkowo miejscem do rzutu młotem co przyda się dzieciom z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego nr. 1 na lekcjach wf. Na boisku głównym ma powstać bieżnia tartanowa, oświetlenie bieżni oraz całego boiska głównego do tego w projekcie jest uwzględnione automatyczne nawadnianie boiska głównego. Miasto w najbliższym czasie ma ogłosić przetarg na wykonawce tego zadania. Większość kosztów pokryje Miasto Kędzierzyn-Koźle wraz z dofinansowaniem z Ministerstwa. Pieniądze z budżetu obywatelskiego 2020 pozwoliłby na szybszą realizację oraz nowoczesne rozwiązania w całym projekcie. W załącznikach wysyłamy projekt całego przedsięwzięcia.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 92.953 PLN

Osiedle Cisowa

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Plac zabaw, zielony skwer, boisko do koszykówki (streetball) i miejsca parkingowe na działce w obrębie skrzyżowania ul. Karola Miarki i ul. Stalmacha 58

Lokalizacja ul. Karola Miarki, działka 921/31

Opis zadania W rejonie ulic Karola Miarki i Stalmacha bardzo brakuje miejsca, w którym okoliczni mieszkańcy mogliby wspólnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Idealna do tego jest działka, na której w przeszłości działał skład budowlany. Powierzchnia działki (ponad 68 arów) jest na tyle duża, że pozwala na zrealizowanie następujących zadań: 1. PLAC ZABAW DLA DZIECI - lokalna zabudowa bez wspólnych podwórek i ruchliwe drogi sprawiają, że dzieci nie mają miejsca do zabawy; place zabaw są bardzo oddalone - najbliższe są w Parku Pojednania i w przy ul. Lompy; na placu zabaw można wprowadzić elementy nawiązujące do kolejarskich korzeni okolicy. 2. ZIELONY SKWER - pozwoli na odpoczynek na ławce w cieniu drzew osobom starszym i rodzicom pilnującym dzieci na placu zabaw; pod linkiem przykładowy projekt skweru w Tychach na powierzchni 5 ar: http://sztuka-krajobrazu.pl/3823/artykul/zielona-oaza-czyli-projekt-skweru-w-tychach 3. MIEJSCA PARKINGOWE - na ulicach Karola Miarki i Stalmacha w ostatnich latach doszło do znacznego wzrostu ruchu samochodowego o charakterze tranzytowym; ze względu na brak miejsc parkingowych mieszkańcy są zmuszeni do parkowania bezpośrednio na ulicy ponosząc znaczne ryzyko uszkodzenia swoich samochodów; stworzenie nowych miejsc parkingowych pozwoli na rozwiązanie tego problemu. 4. BOISKO DO STREETBALLA będzie ciekawym miejscem aktywnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych; stosunkowo niedużym kosztem można stworzyć bardzo atrakcyjne miejsce promujące zdrowy tryb życia. Działka należy do PKP. Miasto prowadzi już rozmowy w sprawie przejęcia działki lub uzyskania prawa do jej użytkowania.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 270.000 PLN

Osiedle Śródmieście

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Oświetlenie uliczne 59

Wybrany do realizacji

Lokalizacja Ulica Jaskółek 48, 48A, 50 ( Kobylec + Żwirownia ).

Opis zadania Wykonanie oświetlenia ulicznego ( 3 punkty świetlne ) przy budynkach znajdujących się w bardzo ciemnej okolicy - brak jakiegokolwiek oświetlenia, bliskość lasu .

Szacunkowa wartość realizacji zadania 51.575 PLN

Osiedle Miejsce Kłodnickie

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Modernizacja Cmentarza przy Kościele p.w. Św. Mikołaja 60

Lokalizacja Cmentarz przy Kościele p.w. Św. Mikołaja

Opis zadania Bardzo źle prezentuje się cmentarz przy Kościele p.w. Świętego Mikołaja w centrum naszego miasta. Są tam bardzo nierówne chodniki, a poza tym w miesiącach letnich zarasta on chaszczami i wysoką trawą rosnącą wokół starych nagrobków. Spoczywają tam ludzie zmarli w latach 70 tych, gdy nie było jeszcze nowego Cmentarza w Kuźniczce. Wielu spośród tych ludzi wniosło twórczy wkład w odbudowę Kędzierzyna po wojnie, a następnie w rozbudowie miasta w różnych dziedzinach. Cmentarz ten ma także nieładne ogrodzenie i rozpadającą się gdzieniegdzie podmurówkę. Kiedy w trakcie tegorocznej wizyty duszpasterskiej zwróciłem na to uwagę księdzu Proboszczowi, że źle wygląda ten Cmentarz Kościelny, kapłan ten powiedział mi, że jest tym zdziwiony, ponieważ był on kiedyś cmentarzem ... komunalnym. W ubiegłym roku starałem się zainteresować stanem tego Cmentarza Solidarność Nauczycielską, gdyż - argumentowałem - widok z okien PSP nr 1 może przerażać dzieci i młodzież tej szkoły gdy 2 września znów pojawią się w swojej "budzie", jak żartobliwie o niej mówią. Okazuje się, że zadbała o ten cmentarz rada powiatowa, wraz z młodzieżą i chaszcze znikły. Od naszego radnego miejskiego dowiedziałem się natomiast, że była na ten szlachetny cel organizowana zbiórka pieniężna. To są jednak pojedyncze zrywy i należałoby raczej objąć ten Cmentarz opieką naszego samorządu miejskiego. Skoro stać nas było na Lokomotywę, to może i wygospodaruje się jakiś skromny grosz na odnowę miejsca spoczynku naszych Weteranów.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 270.174 PLN

Osiedle Śródmieście

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.