Budżet Obywatelski Miasta Kędzierzyn-Koźle
1.700.974 PLN
Szczegółowy podział kwoty

Kwoty na zadania osiedlowe

Azoty
79.820 PLN
Blachownia
93.077 PLN
Cisowa
80.703 PLN
Kłodnica
102.323 PLN
Kuźniczka
65.269 PLN
Lenartowice
54.454 PLN
Miejsce Kłodnickie
51.691 PLN
Piastów - Powstańców Śląskich
147.008 PLN
Pogorzelec
252.506 PLN
Południe
46.567 PLN
Przyjaźni
20.342 PLN
Rogi
68.387 PLN
Sławięcice
121.867 PLN
Stare Miasto
88.013 PLN
Śródmieście
312.983 PLN
Zachód
115.964 PLN

Zadania

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Modernizacja placu zabaw przy ulicy Filtrowej / skwer Bartoszewskiego (etap I) 21

Lokalizacja ul. Filtrowa

Opis zadania Plac zabaw przy ulicy Filtrowej cieszy się zainteresowaniem wśród rodziców i dzieci szczególnie w słoneczne dni , bo jako jeden z nielicznych jest położony wśród zieleni i daje to komfort zabawy . W ostatnim czasie sprawia wrażenie zaniedbanego(chociażby brak 2 przęseł od zeszłej jesieni ) ,a jednak dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli masowo korzystają z niego .Dlatego przydałaby się modernizacja i zaopatrzenie placu zabaw w nowe urządzenia do zabawy . Proponuje znalezioną ofertę firmy która w cenie urządzeń oferuje montaż i dowóz sprzętu .m. innymi : montaż 4xławka z oparciem , 4x ławka bez oparcia , ławka równoważnia , bocianie gniazdo(obecnie jest jedno ), huśtawka wahadło z siedziskiem płaskim ( dla starszaków ) , huśtawka pieskii , karuzela , stożek linowy , zjazd linowy (tzw. tyrolka ) , tablice do malowania kreda , kwiatek oraz zestaw plac zabaw kalif city . Łączny koszt tych sprzętów na stronie producenta wynosi 111,600 zł , pozostałą kwotę ok 4300zł można przeznaczyc na konserwacje istniejących sprzętów ( brak desek na drabince do ślizgawki czy starta ściana wspinaczkowa )

Szacunkowa wartość realizacji zadania 115.964 PLN

Osiedle Zachód

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1669/10 obr.0044) w Kędzierzynie-Koźlu (I etap). 22

Wybrany do realizacji

Lokalizacja ul. Ogrodowej (dz. nr 1669/10 obr.0044) w Kędzierzynie-Koźlu oś Kuźniczka

Opis zadania Projekt BULE (ETAP I) Wiele polskich miast ma już swoje boiska do gry nadszedł czas i na nasze miasto. Gra w boule to świetna rozrywka towarzysko pozwalająca integrować społeczność lokalną. Elementy projektu Bule: 2 x pola do gry wym. 15 m x4 m, 6 x Ławki. 4 x Kosze na śmiecie. 2 x Tablica informacyjna Opis wykonania podłoża: Wykowanie korytowanego pola na głębokości 30 cm i ograniczenie go krawężniakami- wystającą ok. 5 cm nad poziom powierzchni do gry. Koryto wypełnione do 15 cm pisakiem , warstwą geowłókniny, 15 cm żwiru + tłucznia, wyrównanie i ubite mocno mechanicznie. Całość zdrenowana wokół rurą drenującą z odprowadzeniem wody. Projektu MINI GOLF (etap II) Projekt przewiduje wybudowanie 9-10 pól do gry w minigolfa o różnych stopniach trudności. Cały obiekt będzie ogrodzony i oświetlony. W ramach projektu będą wykonane kompleksowo pola do gry, ścieżki z kamienia pomiędzy polami oraz tereny zielone. Elementy projektu MINI GOLF: 9-10 x tory do mini golfa lub więcej, Ławki, Kosze na śmiecie, 2 x Tablica informacyjna Opis wykonania podłoża: Stanowiska mogą być wykonane z ocynkowanych konstrukcji stalowych wypełnionych eternitowymi płytami o grubości około 16 mm. Na nich postawione będą przeszkody z tworzyw sztucznych w różnych kolorach. Stanowiska będą połączone ciągami komunikacyjnymi w technologii zapewniającej czystość i estetykę miejsca. ( np. kostka, płyty chodnikowe itp. ) Ciągi komunikacyjne uzupełnione będą o ławki z oparciami + kosze na śmieci. Całość przestrzeni może być oświetlona lampami ledowymi umożliwiające użytkowanie obiektu po zmroku. Tego typu infrastruktura umożliwia rekreację szeroko pojętym grupom społecznym tj: dzieciom, młodzieży, seniorom, rodzinom, ludziom niepełnosprawnym. Taki obiekt byłby pierwszym na terenie naszego miasta.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 65.269 PLN

Osiedle Kuźniczka

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Rewitalizacja budynku fortecznego przy ul. Skarbowej na działce nr 3005/7 Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej 23

Lokalizacja ul. Skarbowa działka nr 3005/7

Opis zadania Mieszkańcy miasta, świadomi bogatej historii Koźla, powinni wspierać działania zmierzające do zachowania dziedzictwa materialnego, które pozostało w Koźlu jako byłej twierdzy. Resztki budowli fortecznych pozostałych po twierdzy niszczeją i są one najczęściej w bardzo złym stanie. Jednym z tych obiektów jest, schron forteczny znajdujący się na działce nr 3005/7 przy ul. Skarbowej. W jego otoczeniu corocznie od roku 2007 odbywają się inscenizacje historyczne oglądane z zainteresowaniem przez setki mieszkańców. Dzisiaj nie przedstawia on większych walorów użytkowych i jest traktowany jako śmietnik. W związku z powyższym pragniemy zainicjować proces przywrócenia świetności tego obiektu. Dlatego zgłaszamy do Budżetu Obywatelskiego zadanie polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do rewitalizacji tego obiektu. Dokumentacja będzie podstawą do dalszych prac bądź też może zostać wykorzystana do wystąpienia w konkursach o dofinansowanie na remont obiektu ze źródeł zewnętrznych dzięki czemu Gmina będzie mogła mniejszym kosztem uchronić od zniszczenia tę cenną pamiątkę po Twierdzy Koźle. Dzięki temu można będzie go uratować od zniszczenia i wykorzystać do propagowania historii miasta.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 88.013 PLN

Osiedle Stare Miasto

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Dokumentacja projektowa oraz modernizacja drogi wjazdowej ulicy R. Dmowskiego i przebudowa podwórek przy numerach 2,4,6. Poszerzenie dróg przy blokach 2,4,6 z wyznaczeniem miejsc parkingowych, oznaczeniem miejsc dla niepełnosprawnych. 2/ Przygotowanie miejsc do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców ( I etap). 24

Lokalizacja Kędzierzyn-Koźle, ul. R.Dmowskiego 2,4,6.

Opis zadania Wjazd z ul. Harcerskiej do ul.Dmowskiego jest dwukierunkowy. Ulica Dmowskiego oraz przy blokach 2,4,6 wymagają rzetelnej naprawy - nie łataniny. Ilość miejsc dla samochodów przy blokach mieszkalnych jest niewystarczająca. Mieszkańcy stawiają samochody na placach lub torują drogę wjazdową dla karetki pogotowia ratunkowego, co zdarzało się wielokrotnie. Proponuję poszerzenie ulic przy blokach z przygotowaniem miejsc parkingowych ukośnych. Ad.2 Większość mieszkańców to ludzie starsi, oczekujący miejsc wypoczynkowych / ławki, stoliki, kilka przyrządów do ćwiczeń w cieniu drzew/. ETAP I - ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. ETAP II - WYKONANIE ROBÓT. Szacunkowa wartość realizacji zadania 300 000,00 PLN

Szacunkowa wartość realizacji zadania 312.983 PLN

Osiedle Śródmieście

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Bezpieczne osiedle, bezpieczni mieszkańcy - Zakup Sprzętu Ratowniczo Gaśniczego Dla Jednostki OSP Kłodnica 25

Lokalizacja Kłodnicka 23 47-206 Kędzierzyn-Koźle

Opis zadania Zadanie polega na doposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kłodnica w sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz środki ochrony indywidualnej strażaka. Zakupiony sprzęt podniesie skuteczność prowadzonych działań, umiejętności, poziom wyszkolenia druhów naszej jednostki w kwestii posługiwania się sprzętem, szybkość podejmowania działań w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Zakupiony sprzęt wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz czas likwidacji zagrożenia na tak zwanym rejonie chronionym tj. osiedle Kłodnica, Koźle Port oraz Żabieniec. Doposażenie polegałoby na zakupie sprzętu: quad ratowniczy wraz z podwoziem, lanca kominowa, torba PSP R1, deska ortopedyczna dla osoby dorosłej, ubranie specjalne, hełm strażacki, węże tłoczne W42, W75, aparat Auer M1 wraz z maską oraz butlą kompozytową, radiostacje przenośne, kamizelki asekuracyjne, skafander wypornościowy, kamizelka ratownik 3, latarka Vulcan, zestaw narzędzi akumulatorowych ( wkrętarka, szlifierka kątowa, piła).

Szacunkowa wartość realizacji zadania 102.323 PLN

Osiedle Kłodnica

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Dodanie funkcji radaru do świateł na przejściu dla pieszych na ul. Jana Pawła II przy pływalni. 27

Lokalizacja 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul Jana Pawła II na wysokości Pływalni Krytej.

Opis zadania Dodanie funkcji radaru do świateł na przejściu dla pieszych na ul. Jana Pawła II przy pływalni, powodującej zapalenie czerwonego światła dla samochodów, w momencie gdy pojazdy zbliżające się do przejścia przekraczają dozwoloną prędkość oraz kamery rejestrującej pojazdy przejeżdżające na czerwonym świetle. Celem jest uspokojenie ruchu na ulicy Jana Pawła II.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 312.983 PLN

Osiedle Śródmieście

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Dokumentacja i wykonanie parku linowego dla dzieci (I etap). 28

Lokalizacja Plac Jana Surzyckiego

Opis zadania Park linowy dla dzieci w każdej grupie wiekowej na miejscu starych kortów na placu Jana Surzyckiego obok placu zabaw i sklepu delikatesy centrum.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 252.506 PLN

Osiedle Pogorzelec

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Poprawienie wjazdów/zjazdów przy ścieżkach rowerowych (I etap). 29

Lokalizacja Kędzierzyn-Koźle ul. Wojska Polskiego- Aleja Ignacego Lisa.

Opis zadania Pomysł polega na ty by poprawić wjazdy/zjazdy oraz połączenia ścieżek rowerowych z ulicami w całym mieście. Obecnie jest wiele miejsc w których ścieżka łączy się z ulicą poprzez wysoki krawężnik. Obecne rozwiązania powodują duże utrudnienia i zniszczenia przy ich pokonywaniu. Proponuje się poprawienie tych połączeń poprzez obniżenie krawężników bądź podniesienie elementów kostki brukowej(odwodnienia ulicy) lub zastosowanie innych rozwiązań. Najgorsze odcinki to przejazd rowerowy przy Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu przy ulicy Wojska Polskiego oraz Alei Ignacego Lisa oraz ścieżka rowerowa przy ul. Bolesława Krzywoustego. W razie niewystarczających środków zadanie należy realizować etapowo.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 40.000 PLN

Osiedle Śródmieście

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Doświetlenie przejścia między Krytą Pływalnią, a ulicą Morelową (osiedle Mała Kuźniczka). 30

Lokalizacja przejście między Krytą Pływalnią a ulicą Morelową (osiedle Mała Kuźniczka)

Opis zadania Aby przejazd w parku za halą był bezpieczny dla mieszkańców potrzebne jest dodatkowe doświetlenie w postaci sześciu lamp. Poprawi to bezpieczeństwo i komunikację osiedli Śródmieście i Piasty z osiedlami Mała Kuźniczka, Kuźniczka, Cisowa.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 250.000 PLN

Osiedle Śródmieście

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Wymiana bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia we wspólnej siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Miejsce Kłodnickie oraz Samorządu Mieszkańców Osiedla Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11 31

Wybrany do realizacji

Lokalizacja ul. Szpaków 11

Opis zadania Demontaż i utylizacja istniejącej bramy wjazdowej, dostawa i montaż nowej bramy wjazdowej, demontaż i utylizacja istniejącego płotu, dostawa i montaż nowego płotu, dostawa i montaż furtki, długość płotu do wymiany - 140 mb. , parametry techniczne i wygląd nowego płotu oraz bramy: tożsame z istniejącym ogrodzeniem tj. tej części ogrodzenia, która nie podlega wymianie.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 31.691 PLN

Osiedle Miejsce Kłodnickie

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.