Budżet Obywatelski Miasta Kędzierzyn-Koźle
1.720.991 PLN
Szczegółowy podział kwoty

Kwoty na zadania osiedlowe

Azoty
67.520 PLN
Blachownia
92.753 PLN
Cisowa
81.565 PLN
Kłodnica
123.194 PLN
Kuźniczka
65.174 PLN
Lenartowice
104.121 PLN
Miejsce Kłodnickie
22.325 PLN
Piastów - Powstańców Śląskich
195.823 PLN
Pogorzelec
251.742 PLN
Południe
58.850 PLN
Przyjaźni
45.947 PLN
Rogi
68.556 PLN
Sławięcice
94.354 PLN
Stare Miasto
111.886 PLN
Śródmieście
192.535 PLN
Zachód
144.646 PLN

Zadania

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Tablice edukacyjne w Kozielskim Parku - nowe Pokestopy w grze Pokemon GO - dostęp dla mieszkańców osiedla Zachód 31

Lokalizacja Szerokorozumiany park kozielski, wzdłuż alei spacerowych. Większość Parku znajduje się po za terenem administracyjnym osiedla zachód, jednakże Koźle jako całość osiedli Zachód, Południe oraz Stare Miasto stanowi historyczną jedność.

Opis zadania Kozielski Park to pięknie miejsce, ostatnio Gmina zadbała o to, by posadzić tam różnorodną zieleń. Fajnie by było, gdyby wzdłuż trasy spacerowej pojawiło się więcej tablic nawiązujących do posadzonych roślin. Umożliwiłoby to jednocześnie fanom gry mobilnej Pokemon Go, dodanie tak zwanych pokestopów, miejsc w których gracze mogą zbierać przedmiotu, łapać różnorodne pokemony. Podobne tablice znajdują powstały już w mieście w ramach różnych zadań inwestycyjnych (Zielone Podwórka ul. Miła "Zahal" oraz Park Orderu Uśmiechu

Szacunkowa wartość realizacji zadania 142.137 PLN

Osiedle Zachód

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Bezpieczne przejście 32

Lokalizacja ul. Przyjaźni

Opis zadania Wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych na przejściu przez ulicę Przyjaźni na wysokości przystanku autobusowego "Bar Magia"

Szacunkowa wartość realizacji zadania 45.947 PLN

Osiedle Przyjaźni

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Budowa placu zabaw dla mieszkańców Śródmieścia (Miarki, Matejki, Damrota) 33

Lokalizacja W okolicy bloku Karola Miarki 2-4 lub Za blokami Karola Miarki 8-14, 16-18, 20-26 Działka 921/6 lub 921/32

Opis zadania Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci w okolicach ulicy Karola Miarki, Matejki, Damrota. Mieszkańcy tej okolicy nie mają takiego miejsca i bardzo widoczny jest brak przestrzeni dla młodych rodzin z dziećmi. Najbliższy plac zabaw znajduje się na osiedlu Pogorzelec lub w Parku Pojednania więc istnieje duża potrzeba takiego miejsca, szczególnie że tą okolice zamieszkuje dużo rodzin z dziećmi. Plac zabaw obejmował by strefę dla mniejszych dzieci 1-3 oraz strefę dla większych dzieci.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 100.000 PLN

Osiedle Śródmieście

Status Opinia negatywna

Data dodania

Skwer bioróżnorodności - zagospodarowanie terenu zielonego w celu zwiększania integracji pokoleniowej w osiedlu - II etap 34

Wybrany do realizacji

Lokalizacja działki wzdłuż ulic Szymanowskiego i Portowej

Opis zadania Uatrakcyjnienie terenów zielonych poprzez: nasadzenia, posadowienie ławek, doświetlenie, uporządkowanie drzewostanu, montaż wiat i parawanów zacieniających, wykonanie stołu do szachów i ścieżek spacerowych. Wprowadzenie na teren ciekawych elementów małej architektury (brakuje ławek, koszy na śmieci) oraz roślin o ozdobnych formach, które przykują uwagę mieszkańców i zachęcą do relaksu oraz odpoczynku. II etap zakłada dokończenie zeszłorocznego projektu oraz rozbudowę małej architektury i dokonanie nasadzeń.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 93.194 PLN

Osiedle Kłodnica

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Niebieski mostek na Żabieńcu 35

Wybrany do realizacji

Lokalizacja most pieszy nad rzeką Kłodnicą pomiędzy laskiem na Żabieńcu a Aleją Armii Krajowej

Opis zadania Mostek pieszy, nazywany przez mieszkańców "niebieskim mostkiem", prowadzący z Żabieńca na Pogorzelec jest w bardzo złym stanie technicznym pod względem bezpieczeństwa: ubytki w deskach drewnianych, brak stabilnych mocowań desek. Z tego mostku korzystają głównie mieszkańcy celem przedostania się do innych części miasta. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego polegałoby na wymianie drewnianych desek oraz solidne umocowanie ich na płaszczyźnie mostku, aby zwiększyć bezpieczeństwo korzystających z niego mieszkańców.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 20.000 PLN

Osiedle Kłodnica

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni nr 68 do 60 - etap I 36

Lokalizacja Przyjaźni 68 - 60

Opis zadania Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni numery parzyste od przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ulicą Tuwima do przejścia dla pieszych przy kościele. Obecna nawierzchnia uniemożliwia swobodne poruszanie się zwłaszcza osobom starszym i matkom z małymi dziećmi. Dojście do samego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ulicą Tuwima wymaga pokonania wysokich traw i chwastów oraz nierówności.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 45.947 PLN

Osiedle Przyjaźni

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Biesiadnie, ekologicznie i bezpiecznie na osiedlu Cisowa 37

Wybrany do realizacji

Lokalizacja Lokalizacja: ul. Jana Brzechwy 78 i ul. Jana Brzechwy 44. Teren Stadionu Sportowego oraz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej - osiedle Cisowa. Zarządca obiektu MOSiR Kędzierzyn-Koźle - obręb działki nr 1089/1 oraz Zarządca remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - obręb działki nr 771/5.

Opis zadania Projekt zakłada doposażenie Rady Osiedla oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowej o zakup i montaż zestawu fotowoltaicznego off-grid do zasilania oświetlenia i gniazdek wiaty biesiadnej z zestawem nagłośnienia imprez plenerowych oraz zakup niezbędnego sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych. Zestaw fotowoltaiczny ma za zadanie dostarczyć ekologicznej energii elektrycznej do zasilania oświetlenia oraz zestawu nagłośnieniowego, który będzie spełniać wszelkie atesty i wymogi bezpieczeństwa na otwartej przestrzeni. Doposażenie Rady Osiedla w zestaw nagłośnieniowy pozwoli na możliwość nagłośnienia organizowanych imprez na terenie osiedla Cisowa. Doposażenie Ochotniczej Straży pożarnej w sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych pozwoli spełnić wymogi jakie są stawiane nowoczesnym jednostkom pożarniczym oraz będzie spełniać wszelkie wymogi dostępności, którymi objęci będą wszyscy mieszkańcy osiedla Cisowa. Projekt zakłada uświadomienie, że odpoczynek, zabawa i możliwość integracji społecznej może wiązać się z ekologia i bezpieczeństwem to atuty, których nie możemy przeceniać, ale mamy to zapewnić mieszkańcom osiedla Cisowa. Zdajemy sobie sprawę z kosztów jakie generuje wykorzystanie tradycyjnej dostawy energii elektrycznej z tego też powody chcemy promować ekologiczne wytwarzanie energii elektrycznej na terenie altany biesiadnej. Wiemy jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas festynów, biesiad i zabaw, gdzie mogą nasi mieszkańcy się integrować. W takich chwilach beztroski musimy dbać również o bezpieczeństwo, a szczególnie życie i mienie mieszkańców naszego Osiedla. Każda chwila wówczas jest bezcenna.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 81.565 PLN

Osiedle Cisowa

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Referendum lokalne odłączenie Koźla od Kędzierzyna 38

Lokalizacja Referendum obejmowałoby dzielnice: Stare Miasto, Zachód, Południe, Rogi i część Kłodnicy (Koźle-Port)

Opis zadania Przeprowadzenie referendum lokalnego w celu dania szansy mieszkańcom decyzji, czy chcą pozostać częścią Kędzierzyna-Koźla czy wrócić do samodzielnego miasta Koźla jak przed 1975 rokiem. Kędzierzyn i Koźle pozostają fizycznie odrębnymi miastami, mimo połączenia administracyjnego. Część mieszkańców chciałaby powrotu do samodzielności, referendum dałoby możliwość decyzji w tej sprawie.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 111.886 PLN

Osiedle Stare Miasto

Status Opinia negatywna

Data dodania

Bezpieczny mieszkaniec – Sprzęt dla strażaka OSP do ratowania życia i zdrowia. 39

Wybrany do realizacji

Lokalizacja 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wyspa 22c

Opis zadania Celem działalności każdej Ochotniczej Straży Pożarnej jest niesienie pomocy ludziom w chwili zagrożenia życia lub zdrowia. Jednak, aby pomoc była skuteczna, wymagane jest posiadanie odpowiedniego sprzętu. Celem zadania jest doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Koźle” w sprzęt do prowadzenia działań, poprzez zakup: automatycznego defibrylatora AED w kapsule; mobilnego modułu ewakuacyjno-medycznego, składającego się z: dwóch namiotów pneumatycznych i trzech namiotów ekspresowych z wyposażeniem /stoły, ławki, fotele, łóżka/, agregatu prądotwórczego, nagrzewnicy olejowej, przenośnego systemu oświetleniowego, dwóch masztów oświetleniowych, przyczepy do transportu sprzętu; przyczepy do transportu quada ratowniczego. Zrealizowanie zadania znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 111.886 PLN

Osiedle Stare Miasto

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Park kieszonkowy na Pogorzelcu - etap I 40

Lokalizacja Plac przy Domu Dziennego Pobytu nr 5 ul. T. Kościuszki nr działki 811/29 - etap I

Opis zadania Betonowy plac zlokalizowany w sąsiedztwie DDP nr 5 przy ul. Kościuszki stanowi idealną przestrzeń do budowy parku kieszonkowego. Działka znajduje się między tężnią solankową a placem zabaw. Wydaje się naturalne zatem stworzenie przyjemnego „łącznika ”obu przestrzeni. Projekt zakłada usunięcie betonowej nawierzchni i wykonanie uporządkowanej przestrzeni zielonej- nasadzenie drzew, krzewów, trwa, pnączy, wysianie łąki kwietnej. Drzewa stanowić będą naturalną ochronę przed słońcem i upałem, stworzą zieloną oazę w centrum osiedla. Pomysł obejmuje wydzielenie ścieżek z licznymi zakrętami do spacerowania i chodnika przebiegającego od placu zabaw do tężni, który w bezpieczny sposób połączy oba tereny rekreacyjne. W parku znajdą się ławki, ławko-huśtawki i leżaki, parking rowerowy oraz „hotel” dla zapylaczy. Powstały park kieszonkowy stanie się ogólnodostępnym miejscem wypoczynku oraz rekreacji dla wszystkich chętnych mieszkańców i pozytywnie wpłynie na atrakcyjność tego obszaru.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 251.742 PLN

Osiedle Pogorzelec

Status Scalone

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.